BUD’S FLOWERS is a non-governmental organization. which aims to promote and defend human rights.

Serviciile noastre

Ce Facem

Program de Consiliere Socială și Integrare pentru Solicitanții de Azil, Refugiați și Migranți

Obiective:

 • Facilitarea integrării sociale a nou-veniților în societatea românească.
 • Oferirea de sprijin psihosocial și consiliere pentru a adresa traumele, adaptarea culturală și alte provocări.
 • Promovarea conexiunilor comunitare și înțelegerea interculturală.

Activități propuse:

 1. Ateliere de orientare:
  • Introducere în cultura românească, obiceiuri și norme sociale.
  • Informații practice privind navigarea vieții de zi cu zi în România: transport public, sistemul de sănătate, educație etc.
  • Instruire privind sensibilizarea în comunicarea interculturală și respectul pentru diversitate.
 2. Sprijin psihosocial:
  • Ședințe de consiliere individuală și de grup facilitate de profesioniști calificați.
  • Asistență psihologică informată privind trauma pentru a adresa impactul psihologic al strămutării și al experiențelor din trecut.
  • Tehnici de gestionare a stresului și strategii de coping pentru adaptarea la un mediu nou.
 3. Limba și abilitățile de comunicare:
  • Cursuri de limbă adaptate nevoilor solicitanților de azil, refugiaților și migranților.
  • Cluburi de conversație și programe de schimb de limbi pentru a practica limba română și a facilita interacțiunea cu localnicii.
  • Ateliere de abilități de comunicare axate pe comunicarea eficientă în diferite contexte: la serviciu, la școală, în cadrul comunității.
 4. Activități de orientare culturală:
  • Vizite culturale la obiective locale, muzee și festivaluri.
  • Cursuri de gătit cu specific culinar românesc și tradiții culturale.
  • Evenimente de schimb cultural cu familii și comunități românești pentru a promova înțelegerea interculturală și prietenia.
 5. Implicarea în comunitate:
  • Oportunități de voluntariat în cadrul organizațiilor și inițiativelor locale.
  • Participarea la proiecte și evenimente comunitare pentru a cultiva sentimentul de apartenență și implicare civică.
  • Colaborarea cu întreprinderile locale pentru programe de pregătire pentru angajare, stagii de practică și oportunități de angajare.
 6. Rețele de sprijin reciproc:
  • Stabilirea unor grupuri de sprijin reciproc pentru încurajare și asistență reciprocă.
  • Programe de mentorat care îi asociază pe nou-veniți cu membri experimentați ai comunității pentru îndrumare și sprijin.
  • Crearea de forumuri online sau grupuri de social media pentru crearea de rețele de contacte și schimbul de informații între migranți și refugiați.
 7. Asistență juridică și administrativă:
  • Sesiuni de informare privind drepturile legale, procedurile de rezidență și accesul la serviciile sociale din România.
  • Asistență pentru acte, permise de ședere și navigarea în procesele birocratice.
  • Trimiteri către organizații de ajutor juridic și servicii specializate pentru consiliere juridică și reprezentare.
 8. Colaborare și parteneriate:
  • Colaborarea cu ONG-uri locale, agenții guvernamentale și centre comunitare pentru a îmbunătăți coordonarea serviciilor și activitățile de informare publică.
  • Parteneriate cu școli, universități și centre de formare profesională pentru a facilita oportunitățile educaționale și de angajare pentru nou-veniți.
  • Implicarea comunităților gazdă pentru promovarea incluziunii, diversității și coeziunii sociale.

 

Prin implementarea acestor activități propuse, programele de consiliere socială și integrare pot sprijini în mod eficient starea generală de bine și integrarea solicitanților de azil, refugiaților și migranților în România, oferindu-le posibilitatea de a-și reconstrui viața și de a contribui pozitiv la societate.

Programul de Servicii Socio-Profesionale și Mediere pe Piața Muncii

Obiective:

1. Facilitarea accesului la oportunități de angajare și formare profesională pentru noii veniți.

2. Oferirea unui suport personalizat și îndrumare pentru îmbunătățirea integrării socio-profesionale.


3. Promovarea independenței și împuternicirii economice printre solicitanții de azil, refugiații și migranții.

Activități Propuse:

Evaluarea Abilităților și Consilierea în Carieră:


– Evaluări individuale pentru identificarea abilităților, calificărilor și intereselor în carieră.


– Sesiuni de consiliere în carieră pentru explorarea opțiunilor vocaționale și elaborarea de planuri de acțiune personalizate.


Formare Profesională și Dezvoltare a Abilităților:


– Parteneriate cu furnizorii de formare profesională și instituțiile educaționale pentru a oferi cursuri și certificări relevante.


– Ateliere de pregătire pentru aptitudini legate de angajare, inclusiv redactarea CV-ului, pregătirea pentru interviuri și eticheta la locul de muncă.


– Formare lingvistică concentrată pe comunicarea și terminologia la locul de muncă.


Plasare în Locuri de Muncă și Programe de Stagiu:


– Colaborare cu angajatorii, agențiile de plasare a forței de muncă și afacerile locale pentru a facilita oportunități de angajare.


– Programe de stagiu care oferă experiență practică și expunere la piața locală a muncii.


– Târguri de locuri de muncă și evenimente de networking pentru conectarea noilor veniți cu potențiali angajatori.


Suport pentru Antreprenoriat:


– Ateliere și sesiuni de formare în antreprenoriat, planificare în afaceri și gestionare financiară.


– Programe de mentorat care asociază aspiranții antreprenori cu profesioniști experimentați în afaceri.


– Asistență în obținerea împrumuturilor de microfinanțare și a granturilor de pornire pentru mici afaceri.


Asistență Juridică și Administrativă:


– Sesiuni de informare despre drepturile muncii, reglementările privind angajarea și permisele de ședere în România.


– Asistență în obținerea permiselor de muncă, a documentelor de ședere și navigarea în procedurile administrative.


– Trimiterea la organizații de asistență juridică pentru consiliere legală specializată și reprezentare.


Suport pentru Sănătate Mentală și Bunăstare:


– Servicii de suport psihosocial pentru abordarea stresului, anxietății și provocărilor de sănătate mintală legate de integrarea în muncă.


– Sesiuni de meditație și conștientizare pentru promovarea rezilienței emoționale, conștientizării de sine și reducerea stresului.


– Grupuri de suport între colegi pentru încurajare reciprocă și partajarea experiențelor.


Urmărire și Servicii de Suport:


– Suport continuu și monitorizare a participanților pentru a urmări progresul, a aborda obstacolele și a oferi asistență suplimentară la nevoie.


– Servicii de trimitere către resurse comunitare, servicii sociale și organizații de suport specializate.


– Rețele de absolvenți și programe de mentorat pentru dezvoltare profesională continuă și avansare în carieră.

Colaborare și Parteneriate:


– Colaborare cu angajatorii, asociațiile industriale și furnizorii de formare profesională pentru alinierea programelor cu nevoile pieței muncii.


– Parteneriate cu agențiile guvernamentale, ONG-urile și organizațiile comunitare pentru a valorifica resursele și expertiza în sprijinirea integrării socio-profesionale.


– Angajamentul cu comunitățile locale pentru promovarea diversității, incluziunii și coeziunii sociale pe piața muncii.

 

Prin implementarea acestor activități propuse, serviciile socio-profesionale și medierea pe piața muncii pot sprijini eficient integrarea economică și autosuficiența solicitanților de azil, refugiaților și migranților din România, împuternicindu-i să își construiască cariere de succes și să contribuie la forța de muncă și societatea țării.

Program de Mediere Socială și Interculturală

Obiective:

 1. Promovarea coeziunii sociale și a înțelegerii interculturale între participanți.
 2. Oferirea unui spațiu sigur pentru reflecție, mindfulness și bunăstare emoțională.
 3. Dezvoltarea rezilienței, empatiei și compasiunii în fața provocărilor adaptării culturale.

Activități propuse:

 1. Cercuri de Dialog Intercultural:
  • Discuții structurate pe teme legate de diversitatea culturală, identitate și apartenență.
  • Împărtășirea experiențelor personale, provocărilor și perspectivei legate de adaptarea culturală.
  • Facilitarea unor exerciții de construire a empatiei și activități de adoptare a perspectivei pentru a spori înțelegerea interculturală.
 2. Ateliere de Schimb Cultural:
  • Ateliere care evidențiază bogăția și diversitatea culturilor reprezentate de participanți.
  • Activități interactive, cum ar fi muzică, dans și artă, care prezintă diferite tradiții și expresii culturale.
  • Oportunități pentru participanți de a-și împărtăși moștenirea culturală și de a învăța unii de la alții despre mediul lor de proveniență.
 3. Evenimente de Construire a Comunității:
  • Întâlniri sociale și ieșiri în comunitate pentru a promova camaraderie și conexiune între participanți.
  • Mese comune cu preparate din diferite culturi, cu povestiri și împărtășirea rețetelor.
  • Proiecte colaborative, cum ar fi grădini comunitare sau instalații artistice, care celebrează diversitatea culturală și unitatea.
 4. Ateliere de Expresie Creativă:
  • Ședințe de terapie prin artă folosind diverse medii, cum ar fi pictura, scrisul sau colajul, pentru auto-exprimare și reflecție.
  • Cercuri de povestire unde participanții pot împărtăși narațiuni personale, poezii sau anecdote culturale.
  • Proiecte artistice colaborative care reflectă teme de reziliență, speranță și unitate culturală.

Colaborare și Parteneriate:

 • Colaborarea cu centrele comunitare, organizațiile culturale și ONG-urile care lucrează cu populațiile de migranți și refugiați pentru a co-proiecta și implementa activități.
 • Parteneriate cu centre locale de meditație, studiouri de yoga și practicanți de wellness pentru a oferi expertiză și resurse pentru tehnici de mindfulness și relaxare.
 • Implicarea comunităților de migranți și refugiați pentru a asigura incluziunea și relevanța culturală în dezvoltarea și livrarea programului.

Prin implementarea acestor activități propuse, programul de meditație socială și interculturală poate oferi solicitanților de azil, refugiaților și migranților din România instrumente valoroase pentru auto-îngrijire, schimb cultural și conexiune la comunitate, promovând reziliența și bunăstarea în mijlocul provocărilor adaptării culturale și al strămutării.

Observații:

 • Textul a fost tradus cu atenție pentru a păstra sensul original și a folosi un limbaj românesc formal și clar.
 • S-au folosit termeni românești echivalenți pentru „mindfulness” și „intercultural” pentru a asigura o înțelegere mai ușoară pentru publicul general.
 • Structura textului a fost adaptată pentru a se potrivi mai bine stilului românesc de scriere.

Cursuri de limba și cultura română

Cursuri de limba și cultura română

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea abilităților de comunicare de bază în limba română pentru interacțiunile din viața de zi cu zi.
 • Facilitarea integrării și a incluziunii sociale prin învățarea limbii și a nuanțelor culturale.
 • Sprijinirea participanților în navigarea prin serviciile esențiale și accesarea resurselor din România.

Această structură propusă a cursului își propune să furnizeze solicitanților de azil, refugiaților și migranților din România abilitățile lingvistice și înțelegerea culturală necesare pentru o integrare și o participare de succes în societate.

Conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), cursul de limba română este de obicei împărțit în 6 module, corespunzătoare nivelurilor A1, A2, B1, B2, C1 și C2.

La finalizarea cursului, participanții sunt evaluați și li se eliberează o diplomă de participare sau o diplomă acreditată de competență lingvistică, un document care atestă nivelul de cunoștințe al limbii române.

Cursuri de Pregătire Pentru Cetățenia Română

Obiective:

 1. Să ofere informații corecte și îndrumări cu privire la procesul de obținere a cetățeniei române.
 2. Să pregătească participanții la examenul de cetățenie, inclusiv competența lingvistică și cunoștințele civice.
 3. Să îi abiliteze pe indivizi să navigheze prin cerințele legale și documentele necesare pentru naturalizare.

Activități propuse:

 1. Sesiuni de informare cu privire la cerințele pentru cetățenie:

  • Prezentarea generală a criteriilor de eligibilitate pentru cetățenia română prin naturalizare.
  • Explicarea cerințelor de rezidență, documentației și procedurilor legale.
  • Clarificarea drepturilor și responsabilităților cetățenilor români.
 2. Cursuri de limba română:

  • Cursuri de limba română adaptate la nivelul necesar pentru depunerea cererii de cetățenie.
  • Accent pe vocabularul și gramatica necesare pentru înțelegerea documentelor legale și conversația în viața de zi cu zi.
  • Exerciții practice și teste simulate pentru a evalua competența lingvistică și a se pregăti pentru examenele de limbă.
 3. Educație civică și evaluarea cunoștințelor:

  • Atelier despre istoria, cultura și instituțiile democratice ale României.
  • Pregătirea pentru examenul de cunoștințe civice, care acoperă subiecte precum Constituția României, structura guvernului și valorile civice.
  • Activități interactive, chestionare și materiale didactice pentru a consolida înțelegerea conținutului civic.
 4. Consiliere juridică și asistență pentru documentație:

  • Consultări individuale cu experți juridici pentru a analiza criteriile de eligibilitate și a evalua cazurile individuale.
  • Asistență la colectarea documentelor necesare, cum ar fi permisele de ședere, dovada competenței lingvistice și verificările de fond.
  • Orientare privind completarea formularelor de cerere de cetățenie și pregătirea pentru interviurile cu autoritățile.
 5. Examene simulate și teste practice:

  • Exerciții de simulare pentru a reproduce formatul și conținutul examenului de cetățenie.
  • Teste practice pentru competența lingvistică și cunoștințele civice, cu feedback pentru identificarea domeniilor care necesită îmbunătățire.
  • Sesiuni de studiu de grup și sprijin din partea colegilor pentru învățare și pregătire colaborativă.
 6. Urmărire și sprijin:

  • Asistență continuă și monitorizare a participanților pe parcursul întregului proces de solicitare a cetățeniei.
  • Sesiuni de recapitulare pentru a aborda întrebări, preocupări și provocări întâmpinate în timpul pregătirii.
  • Servicii de trimitere către organizații de ajutor juridic și resurse comunitare pentru sprijin suplimentar, după caz.

Colaborare și parteneriate:

 • Colaborare cu agențiile guvernamentale, autoritățile pentru cetățenie și centrele de testare a limbilor pentru a asigura alinierea la cerințele și standardele oficiale.
 • Parteneriate cu școli de limbi străine, instituții culturale și furnizori de educație civică pentru a accesa resurse și expertiză în predarea limbilor străine și conținutul civic.
 • Implicarea organizațiilor comunitare și a grupurilor de sprijin pentru migranți pentru a promova conștientizarea oportunităților de cetățenie și a facilita participarea la cursurile de pregătire.

Prin implementarea acestor activități propuse, consilierea juridică și cursurile de pregătire pot sprijini în mod eficient solicitanții de azil, refugiații și migranții din România în drumul lor spre obținerea cetățeniei române, capacitându-i să se integreze pe deplin în societate și să își exercite drepturile ca cetățeni.

Cursuri de limba arabă și program de orientare culturală

Obiective:

 1. A oferi cetățenilor români o oportunitate de a învăța limba arabă și de a dobândi cunoștințe despre culturile arabe.
 2. A promova înțelegerea și aprecierea interculturală în rândul participanților.
 3. A sprijini membrii familiilor cu origine arabă ai cetățenilor români în procesul lor de integrare și a facilita comunicarea interculturală în cadrul familiilor cu naționalități mixte.

Pentru mai multe informații

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nume
error: Content is protected !!