Ce facem

Asociaţia BUD’S FLOWERS oferă gratuit servicii pentru cetățenii aflați în situații de dificultate, persoane cu dizabilități și imigranți.

Scopul Asociației este creșterea gradului de ocupare și a flexibilității forței de muncă, prin promovarea egalității de șanse la angajare pentru grupurile vulnerabile
O bună integrare a cetățenilor străini în societatea românească nu s-ar putea realiza fără cunoaşterea limbii române, care ajută la rândul ei la cunoaşterea drepturilor și obligațiilor fundamentale sau fără asigurarea unui climat nediscriminatoriu, ce asigură implicarea în mod egal în viața socială a tuturor cetățenilor de pe teritoriul României.
Consultanță pentru firme în vederea recrutării de personal.

Serviciile de informare privind accesul la drepturi, dar şi obligaţiile pentru cetăţenii străini cu şedere legală în România, refugiaţi, solicitanţi de azil, toleraţi şi persoanele care au obţinut o formă de protecţie subsidiară.

Servicii de consiliere şi asistenţă socială, juridică etc.

Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă.

Servicii medicale gratuite şi înscriere la medicul de familie.

Cursuri de limba română, orientare şi acomodare culturală.

Mediere pe piața muncii prin facilitarea relaționării între tineri și posibilii angajatori.

Sprijin material şi alimentar.

Mediere sanitară în Proiectul: ”Contribuţie la integrarea RTT cu şedere legală în România prin servicii de sănătate”, Programul general ”Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” Fondul european de integrare a resortisanţilor statelor terţe, Programul Anual 2012 şi prin proiectul ICAR-Centru de Resurse şi Servicii pentru Migranţi 2014.

Mediere ”INTERCULTURAL- SOCIALĂ” prin Proiectul Migrant în România interculturală : Sarcina principală este de a facilita integrarea străinilor în Romania prin:

Facilitarea accesului la servicii externe, atât publice, cât şi private pentru cetăţenii RTT, refugiaţi şi solicitanţii de azil, dar şi a persoanelor care au obţinut o formă de protecţie.

Asigurarea unei strânse legături între membrii comunităţilor şi autorităţilor publice, respectiv societatea civilă.

Asistarea membrilor comunităţilor din care provin şi a altor cetăţeni RTT care le solicită sprijinul în relaţia cu autorităţile locale.

Transmiterea informaţiilor şi a legislaţiei traduse pentru membrii comunităţilor.

Distribuirea de materiale de interes către membrii comunităţii.