Utile

TOTUL DESPRE CETĂȚENIA ROMÂNĂ...

Articolul 8

Actele necesare şi taxele pentru depunerea cererii de acordare a cetăţeniei române

 ACTE NECESARE:

 1. Paşaportîn copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
 2. Permis de şedere permanentăpentru cetăţeni străini în copie legalizată;
 3. Adeverinţădin care să rezulte domiciliul legal în România de...Read More »

LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizata*) privind azilul in Romania (actualizata pana la data de 3 octombrie 2008*) - Parte 4

 

CAP. III Drepturi şi obligaţii
SECŢIUNEA 1 : Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil

ART. 17 Drepturi

(1) Pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei forme de protecţie are urmãtoarele drepturi:

a) dreptul de a rãmâne în România pana la expirarea unui termen de 15 zile de la...Read More »


LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul in Romania (actualizata pana la data de 3 octombrie 2008*) - Parte 3

 

Azilul in Romania – parte 3

CAP. II Principii şi garanţii procedurale

ART. 4 Accesul la procedura de azil Autoritãţile competente asigura accesul la procedura de azil oricãrui cetãţean strãin sau apatrid, aflat pe teritoriul României ori la frontiera, din momentul manifestãrii de...Read More »


LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizata*) privind azilul in Romania (actualizata pana la data de 3 octombrie 2008*) - parte 2

Având în vedere importanța legii azilului în prezent. Deoarece mulți cetățeni nu cunosc o mulțime de informații despre statul de refugiat, ne-am decis să-l publicam in site. Aceasta legea conține foarte multe informații, astfel încât am decis să il publicam in părți. Va punem la dispoziția a doua parte a acestuia și...Read More »


LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizata*) privind azilul in Romania (actualizata pana la data de 3 octombrie 2008*) / parte 1

LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizata*) privind azilul in Romania (actualizata pana la data de 3 octombrie 2008*)

EMITENT: PARLAMENTUL ———-

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006. Aceasta este forma actualizatã de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ pânã...Read More »


TOTUL DESPRE STABILIREA PE TERMEN LUNG IN ROMANIA

 

Dreptul de sedere permanenta se acorda,

la cerere, in conditiile OUG194/2002 republicata,  pe perioada nedeterminata, strainilor titulari ai unui drept de sedere.

EXCEPTII:

 Dreptul de sedere permanenta nu se acordă  urmatoarelor categorii de straini:

 1. Strainilor titulari ai unui drept de sedere pentru studii:
 2. Strainilor solicitanti de azil:
 3. Beneficiari ai protectiei umanitare temporare sau ai protectiei temporare:
 4. Titulari...Read More »

TOTUL DESPRE REINTREGIREA FAMILIEI ȘI PRELUNGIREA PE TERITORIUL ROMANIEI.

SUNTEȚI CETĂȚEAN STRĂIN ȘI DORIȚI REÎNTREGIREA FAMILIEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI ?

PRELUNGIREA DREPTULUI DE ȘEDERE TEMPORARĂ ÎN SCOPUL REÎNTREGIRII FAMILIEI

 La prima prelungire a dreptului de şedere nu vor mai fi prezentate documentele depuse  cu ocazia solicitării admisiei în România

 DOCUMENTE NECESARE:

 1. documentul de trecere a frontierei (paşaport) în original şi copie;
 2. certificat medical (adeverinţă...Read More »

Totul despre obținerea viza de student și prelungirea ei în România

1. STUDENȚI ȘI ELEVI

AVETI NEVOIE DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Scrisoare de acceptare la studii – este necesară doar la prima prelungire a dreptului de şedere (copie);
 2. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământÎn adeverinţă se va preciza forma de învăţământ, cu frecvenţă (de zi), anul de studii, perioada până la care...Read More »

Linkuri utile

Traducători autorizați – www.traducatoriautorizati.ro

Crucea Roşie Română – www.crucearosie.ro

Ministerul Afacerilor Externe – www.mae.ro

Inspectoratul General pentru Imigrări – igi.mae.gov.ro

International Center for Migration Policy Development (Austria) – www.icmpd.org

The UN Refugee Agency in Romania – www.unhcr-centraleurope.org

...Read More »

Legi în domeniul migrației

Centre Regionale de Cazare şi Proceduri de Azil

În România, situaţia străinilor ajunşi aici pe căi legale sau ilegale este gestionată de către Inspectoratul General pentru Imigrări. Instituţia are în subordine şase Centre Regionale de Cazare şi Proceduri de Azil cu o capacitate totală de aproximativ 1000 de locuri. Acestea sunt situate în: Bucureşti, Timişoara, Şomcuta Mare (jud....Read More »